Wat is de Ethereum Merge en is dit top voor jou?

Wat is de Ethereum Merge?

Crypto analyse

Dit artikel delen via

Artikel onderwerpen

Introductie van de Etherum Merge

Na 5 jaar voorbereiding lijkt het erop dat we eindelijk kunnen verwachten dat de Ethereum Merge over een paar weken zal plaatsvinden, om specifiek te zijn op 15 september. Ondanks de technische complexiteit die gepaard gaat met wat sommigen “het repareren van een vliegtuig tijdens de vlucht” noemen, zouden noch gebruikers noch ontwikkelaars op significante wijze worden beïnvloed, maar hoe zit het met investeerders en handelaren? Is de fusie in geprijsd? Zijn de markten toekomstgericht? Werkt de wet van vraag en aanbod pas achteraf?

Nu de bullmarket sinds het begin van het jaar uit het zicht is, zien veel beleggers de Merge als een katalysator die een nieuwe golf van interesse zal opwekken in de markt. Velen hebben naar deze gebeurtenis verwezen als een once-in-a-lifetime kans, “de grootste structurele verschuiving in de geschiedenis van cryptocurrency’s”. Ben je benieuwd naar waarom crypto de laatste tijd gestegen is? Bekijk dan ons recente artikel: Dit is waarom crypto nu stijgt!

Dit artikel zal gaan over de huidige situatie van het project en deze zo objectief mogelijk te weergeven.

Wat is in het kort: De Merge?

Technisch gezien is de Merge de laatste stap in de overgang van een Proof of Work naar een Proof of Stake consensusalgoritme. Momenteel loopt een onafhankelijke Proof of Stake-chain, bekend als de Beacon Chain, parallel aan de oorspronkelijke Proof of Work-chain. De Beacon Chain, die in november 2020 begon met het accepteren van stortingen, is nu beveiligd door miljoenen ETH over meer dan 400.000 validators. Documentatie over de Merge kan gevonden worden op de officiële website van Ethereum.

De software-upgrade die de Proof of Work-chain zal afschaffen ten gunste van een overgang naar Proof of Stake die de hele geschiedenis van Ethereum-transacties bewaart, is wat we de Merge zullen noemen. Aan de technische kant lijkt dit geen groot probleem, Desalniettemin is er meer dan op het eerste gezicht lijkt.

Tiple halving & Ethereum Merge

De ‘triple halving’ theorie is een populaire theorie de te maken heeft met de Ethereum merge. Het speelt in op de verlaging van de hoeveelheid Ethereum en de snelheid waarmee nieuwe Ethereum de markt op komt. De naam komt voort uit 3 aspecten:

  1. Het netwerk zal een exponentiële verlaging van de uitgiftesnelheid ervaren, de inflatie daalt significant.
  2. Ethereum zal een vermindering van het ETH-aanbod blijven ervaren omdat een deel van elke transactiekosten wordt verbrand, een proces dat ‘burning’ wordt genoemd.
  3. Het inzetten van ETH voordat opnames worden ingeschakeld voorafgaand aan de Shanghai-fork, zal bijdragen aan een verdere vermindering van het aanbod.

Deze 3 factoren samen zorgen ervoor dat de inflatie van nieuwe Ethereum daalt van ongeveer 4.3% op jaarbasis naar een, nog onduidelijk nummer, dat waarschijnlijk onder de 0% ligt, Ethereum wordt deflationair.De speculatie van een ‘triple halving’ komt voort uit het feit dat bitcoin historisch gezien altijd in een bullmarket terecht is gekomen na een halving. Waardoor gespeculeerd wordt dat deze ‘triple halving’ een mogelijke katalysator kan zijn voor Ethereum om een nieuwe bullmarket in werking te zetten.

De macro-economische vooruitzichten zijn niet de gunstigste, maar kan de Ethereum Merge het begin van de bullmarkt markeren? Kijkend naar vergelijkbare verhalen uit het verleden, zoals de bitcoin ETF in oktober 2021, of de Coinbase IPO, zouden we niet veel voordeel verwachten. Niet alle gebeurtenissen waarvan we verwachten dat ze positief zijn voor de prijs komen ook daadwerkelijk uit, een klassiek geval van ‘Buy the rumour, sell the news’.

Alle risk-on assets vertonen een neerwaartse trend en de inflatie wordt plakkeriger. Maar wat als de ‘triple halving’ in ETH niet is in geprijsd? De huidige prijs van ETH kan gevonden worden op CoinMarketCap of CoinGecko.

Reflexiteit van het Ethereum-netwerk

We kunnen afleiden dat het gebruik van het Ethereum-netwerk een reflexieve variabele is, waarbij de hoeveelheid ‘gas-fees’ die worden verbrand afhankelijk is van het gebruik van het netwerk. Hierbij geldt dat:

ETH-inflatie = blokemissie – verbrande gaskosten
Inflatie = Blokemissie > Verbrande gaskosten
Deflatie = Blokemissie < verbrande gaskosten

We zouden rekening kunnen houden met wat extra maatstaven om het belang van reflexiviteit verder te versterken. Een van die statistieken zou een toename van sociale media, blogposts en openbare informatie zijn. Dat alles, gecombineerd met kwaliteitsverbeteringen en een toename van het aantal Dapps, zou meer ontwikkelaars en gebruikers aantrekken. Aangezien het aantal gebruikers en de prijs een reflexieve relatie delen, moeten het aantal ontwikkelaars en de prijs ook een reflexieve relatie delen. Maar onthoud dat als er geen geld te verdienen valt, Ethereum geen gebruikersbestand heeft dat transacties uitvoert op de blockchain.

Aan de andere kant, hoewel de ‘gas-fees’ zijn gedaald, zijn er steeds meer actieve gebruikers op de Ethereum blockchain. Dit lijkt misschien inconsistent, aangezien meer gebruikers naar verwachting zullen leiden tot meer ‘gas-fees’, maar we moeten in gedachten houden dat ontwikkelaars meer ervaring krijgen. Met de implementatie van Seaport heeft Opensea bijvoorbeeld haar gasefficiëntie met 35% verhoogd. Dit is relevant en zou tot op zekere hoogte kunnen verklaren waarom een vermindering van gas niet sterk correleert met een daling van de activiteit.

Bovendien kunnen we er rekening mee houden dat de prijzen op korte termijn worden bepaald door discretionaire vraag en aanbod, terwijl structurele krachten pas op de middellange tot lange termijn een rol spelen.


The Financial Hub - Wat is de Ethereum Merge en is dit top voor jou? (ethereum merge,De Merge,Ethereum)
Reflexiteit van Ethereum pre-merge

Samenvating van de Ethereum Merge

Kort samengevat weten we nu van de Ethereum merge:

  • De omvang van de deflatie is afhankelijk van de hoeveelheid gas die wordt verbruikt.
  • De hoeveelheid fees die worden verbrand is afhankelijk van het netwerkgebruik.
  • Het netwerkgebruik is afhankelijk van het aantal gebruikers.
  • Het aantal gebruikers is afhankelijk van de kwaliteit van de applicaties.
  • De kwaliteit van applicaties is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van ontwikkelaars.
  • Betere applicaties trekken meer gebruikers aan.
  • Meer gebruikers brengen meer aandacht voor het Ethereum-netwerk.

Afnemende Ethereum afgifte

Na de Merge is het niet langer nodig om miners te betalen voor het valideren van transacties op het netwerk, wat zal resulteren in een besparing van 13.000 ETH per dag. Deze miners zullen worden vervangen door ‘Staking-nodes’ waarvan het budget begint bij ongeveer 2.000 ETH per dag. Naarmate meer validators zich bij het netwerk aansluiten, zal de dagelijkse ETH-uitgifte toenemen tot 5.000 ETH. Dit impliceert een aanzienlijk verschil, variërend van 8.000 tot 11.000 ETH aan dagelijkse nettobesparingen.

Het is redelijk om aan te nemen dat ~ 85% van de uitgifte van miners op de markt wordt verkocht, terwijl staking nodes niet alleen worden blootgesteld aan een lagere verkoopdruk, maar ook slechts een fractie van de uitgifte nodig hebben die mijnwerkers doen om de blockchain te beveiligen, hierover later meer.

Bovenop de mindere uitgifte komt ook de deflatie die gepaard gaat met EIP-1559. Ondanks dat deze burn steeds minder is geworden de afgelopen maanden zorgt dit wel voor een deflationaire druk op de prijs.


Pre etheruem merge - burned per day
Aantal ETH dat wordt geburned op een dag

Staked ETH kan niet worden opgenomen

Alle Ethereum die nu al is gestaked als vooruitzicht op de Merge kan niet worden opgenomen, dit kan pas na de Shanghai-fork. Voordat beloningen kunnen worden geclaimd, worden stakers betaald voor illiquiditeit en het mogelijk mislukken van de Merge. Na de Merge kan de werkelijke opbrengst aanzienlijk afnemen naarmate er meer ether wordt ingezet.

Het huidige plan is om de opnamefunctionaliteit voor Staked ETH in te zetten in een software-update die 6 maanden tot 1 jaar na de Merge zal plaatsvinden. In feite kunnen we duidelijk waarnemen dat er een vergrendelde ETH-voorraad in de Beacon-chain is die opbrengst heeft opgeleverd.

In feite zijn er ETH-beloningen uitgegeven op zowel de PoW- als PoS-chains, maar alleen de PoW-emissies zijn blootgesteld aan verkoopdruk. Wat gebeurt er met de emissies op de PoS-chains? Sommigen zullen waarschijnlijk opnieuw inzetten, anderen willen misschien hun winst realiseren. Dat is de volgende katalysator aan de horizon: een ontgrendeling met onduidelijke gevolgen, en mogelijk enkele dips die niet zo agressief zullen worden gekocht. Na de Merge zal de stakingbeloning veranderen, de inzetbeloningen kunnen niet hoog zijn als een groot percentage van de voorraad wordt ingezet. Kortom, de opbrengst van uitzetten is een straf voor degenen die risicomijdend zijn en geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in te zetten voordat de Merge plaatsvindt.

Na de Merge zullen meer mensen inzetten, staken, en het netwerk zal veiliger zijn omdat er meer middelen nodig zijn voor iemand om het netwerk aan te vallen. Naarmate echter meer deelnemers ETH inzetten, zullen de opbrengsten voor degenen die beloningen inzetten lager zijn. De verwachting is dus ook dat vlak na de Merge de beloning die wordt ontvangen voor het staken zal stijgen, sommigen verwachten zelfs richting de 20% op jaarbasis. Dit zal echter maar voor korte duur zijn, omdat er steeds meer mensen die staken zullen bijkomen, zoals hiervoor uitgelegd.

Het veiligheidsrisico van Ethereum en PoS

PoS hanteert een andere benadering om consensus te vinden in een gedistribueerd grootboek. In plaats van energieverbruik te vereisen, zoals PoW, zijn de kosten van deelname aan mining in een dergelijk netwerk gekoppeld aan het bedrag van het digitale geld van dat netwerk dat de deelnemer bezit.

Een node dat wil deelnemen aan het consensusmechanisme van een op PoS gebaseerde blockchain – om een validator te worden – moet een bepaald aantal munten van die blockchain die ze bezitten “inzetten”. Staking betekent iemands munten opsluiten als onderpand in de blockchain, op een manier die het netwerk in staat stelt validators te straffen door een deel van of al hun munten te vernietigen als ze zich oneerlijk of lui gedragen. Implementaties variëren, maar met het voorgestelde PoS-ontwerp van Ethereum als voorbeeld, selecteert het PoS-netwerk willekeurig een validator om een blok voor te stellen en ook een commissie van validators om de geldigheid van het voorgestelde blok te controleren en erover te stemmen.

Voorstanders van PoS beweren dat het inzetten van iemands munten genoeg kosten is om eerlijke deelname aan te moedigen, maar er zijn enkele tegengestelde argumenten:

Ten eerste bepalen PoS-netwerken een minimumaantal munten dat moet worden ingezet om een gebruiker te laten deelnemen aan het consensusmechanisme. Op Ethereum is dat bedrag 32 ETH. Kleinere spelers, hoewel ze kunnen deelnemen aan pools, worden daarom uitgesloten van het proces en degenen met grotere hoeveelheden geld krijgen de voorkeur. (Dit verschilt van bitcoin-miningpools omdat nodes valideren en elke deelnemer een node kan zijn.) Als gevolg hiervan zijn in PoS degenen die de status van het netwerk bepalen, degenen met de grootste bezit van de munt van dat netwerk.

Kortom, PoS vertrouwt op circulaire logica, waarbij de grootste munthouders de staat van het grootboek bepalen en de staat van het grootboek bepaalt wie de grootste munthouders zijn. Bijgevolg, hoewel er geen enkele centrale autoriteit is die de waarheid dicteert, stellen PoS-netwerken deze beslissingen uit aan een selecte groep grote munthouders. Dit is vergelijkbaar met gangbare systemen vóór de uitvinding van cryptocurrencies, waarbij degenen met een groter belang in het systeem – grotere belanghebbenden – meer macht krijgen bij het nemen van beslissingen.

PoS is gewoon een mooie manier om te verwijzen naar aandeelhoudersbeheer of een door belanghebbenden geleid systeem waarbij je eigendom van het systeem in feite je autoriteit van het systeem bepaalt. Dit is ook hoe SWIFT werkt, hoe PayPal werkt. Zo werken banken, dat zijn allemaal PoS-systemen.”

Degenen die vragen dat Bitcoin naar PoS verhuist, missen de verschillen tussen consensusmechanisme & PoW en hoe elk er naar streeft om verschillende dingen te bereiken. Door gebruik te maken van energie (voor het bewijzen van werk) en nodes (om de geldigheid van het werk te bevestigen), kan Bitcoin a-politiek geld opleveren dat gelijke deelname mogelijk maakt en alle gebruikers gelijk behandelt. Een functie die PoS in design niet heeft. Deze PoS-systemen werken prima, echter niet gedepolitiseerd. Ze laten niet zomaar iemand toe om transacties uit te voeren. Om echt digitaal bezit te creëren dat kan worden gebruikt als geld moet, ongeacht of een deelnemer zich houdt aan de politieke overtuigingen van het systeem of niet, transacties kunnen uitvoeren.

Conclusie van de Ethereum Merge

Ongetwijfeld is de Ethereum Merge de grootste upgrade in de geschiedenis van crypto. De Ethereum-community is zeer optimistisch over de uitkomst van deze fusie. Na de belangrijke samenvoeging wordt Ethereum schaalbaarder en verbruikt het minder energie. Als je een ETH-houder bent, hoef je tijdens of na de samenvoeging geen acties uit te voeren. Aangezien de upgrade gebaseerd is op het protocol, heeft dit geen directe gevolgen voor de houders of gebruikers. Het enige wat je hoeft te doen is achterover leunen, ontspannen en getuige zijn van deze historische gebeurtenis, de Ethereum Merge.

Geef uw reactie op dit artikel: