Rentebesluit FED

Federal Reserve rente besluit

Dit artikel delen via

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Introductie

Velen van jullie zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben de laatste weken. De markt is erg beweeglijk wat laat zien dat beleggers erg nerveus zijn. Dit heeft alles te maken met de richting die de FED wil inslaan om de torenhoge inflatie, van inmiddels 7%, de kop in te drukken.

Prijzen Amerika

In Amerika stijgen de prijzen inmiddels zo hard dat Amerikanen hun koopkracht door de inflatie met zo’n 7% zien dalen. Dit houdt in dat een Amerikaan die maandelijks $2000 verdiend, het jaar daarop met diezelfde $2000 7% minder kan kopen. De inflatie in Amerika (en overigens wereldwijd) wordt voornamelijk gestuwd door de torenhoge energieprijzen van met name olie en gas. Inmiddels neemt de prijs van gas weer wat af, maar de olieprijs blijft maar stijgen. Dit zorgt er vervolgens voor dat ook transport duurder wordt. Al deze kosten worden doorberekend aan de consument.

De FED heeft aangegeven de rentes te willen gaan verhogen om de inflatie omlaag te krijgen. Met een hogere rente wordt het aantrekkelijker om te sparen en ontmoedigd men investeren. Er wordt dus minder geld uitgegeven waardoor prijzen langzaamaan weer dalen. Maar de vraag is; hoe vaak wil de FED de rente verhogen?, met hoeveel punten wil de FED de rente verhogen en hoeveel invloed heeft het verhogen van de rente?

Daar heeft de FED vooralsnog geen duidelijk antwoord op gegeven. Beleggers gingen er in eerste instantie van uit dat de FED dit jaar 3x de rente zou gaan verhogen met 0,25%. Sinds de toespraak van Powell vorige week is de markt daar echter allesbehalve zeker over. Powell gaf tijdens zijn speech geen duidelijke antwoorden en kwam eigenlijk niet verder dan “wij zullen er alles aan doen om de hoge inflatie te bestrijden. Ook als dat betekend dat we vaker de rente moeten verhogen en ook met meer basispunten moeten verhogen “. Het zou dus ook kunnen dat de rente in plaats van met 0,25% verhoogd wordt, met 0,5% verhoogd wordt.

Een hoge rente zorgt ervoor dat vooral groeiaandelen het
zwaar krijgen. Door een hogere rente gaan de kosten voor de groei omhoog en ook
bedrijven met veel schuld zullen te maken krijgen met hogere kosten. Dit zorgt
ervoor dat de waardering lager wordt en beleggers niet bereid zijn de aandelen
tegen de huidige koersen te kopen. Dat is dan ook iets dat we de laatste weken
goed hebben kunnen zien. Sommige groeiaandelen zijn dit jaar al met 30 of 40%
gedaald.

Hoe verder?

De vraag is nu, is de inflatie nog steeds tijdelijk? Zou de inflatie dalen als de energieprijzen dalen? En heeft een renteverhoging überhaupt wel zin? Dit zijn allemaal vragen waar weinig mensen het antwoord op weten en wat de tijd zal moeten uitwijzen.

Geef uw reactie op dit artikel: