Crypto Mining Bedrijven – Analyse

Crypto Mining bedrijven – Analyse

Dit artikel delen via

Introductie

Crypto mining is een proces waarin computer, vaak gezegd ASIC’s, aan het werk worden gezet om diverse crypto’s te delven, ofwel te minen. In deze Analyse zullen we 10 verschillende crypto miningbedrijven analyseren en beoordelen. 

Mocht je dit artikel op de telefoon lezen. De tabellen zijn ook te lezen door de Excel zelf te: downloaden

Winstgevendheid Miners

De winstgevendheid van miners is afhankelijk van:

  • Hashrate, hoeveel computerkracht heeft het bedrijf toch zijn beschikking;
  • Energieverbruik, hoeveel energie is nodig om de hashrate te behalen;
  • Coin prijs, voor hoeveel kan het bedrijf de geminede coins verkopen;
  • Kosten per KwH, hoeveel kost iedere KwH aan elektriciteit;
  • Onderhoudskosten, hoeveel onderhoud hebben de miners nodig;
  • Kapitaal efficiëntie, hoe efficiënt gaat het bedrijf om met zijn kapitaal

De bedrijven

In de onderstaande tabel zijn de 10 bedrijven te zien die geanalyseerd zullen worden. Bijna alle aandelen staan beursgenoteerd op de NASDAQ. Markt caps schommelen tussen de $50 miljoen aan de lage kant en $1.2 miljard aan de hoge kant. Ondanks dat alle bedrijven staan beursgenoteerd in de VS opereren niet alle bedrijven in de VS. Vooral landen waar elektriciteit goedkoop is en het koud is zijn populair, voorbeelden hiervan zijn Canada, IJsland en Scandinavië. Echter zijn staten zoals Texas ook een goede plek, voornamelijk komt dit doordat zonne-energie hier goed te verkrijgen is voor een relatief goedkope prijs.

Doordat niet alle bedrijven opereren uit de VS zijn deze niet altijd verplicht tot de standaarden van de Securities and Exchange Commission (SEC), wat de rapportagevormen van de bedrijven erg doet variëren.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Websites:
Last Financial Report:

Bitcoin Hodl Ratings

Onder de miners wordt het steeds gebruikelijker om de geminede Bitcoin op de balans te houden in plaats van te verkopen voor cash. Dit maakt een Bitcoin miner naast een miner ook een vorm van exposie aan de crypto activaklasse.

Van de bedrijven die worden geanalyseerd hebben helaas nog niet allemaal cijfers over het eerste kwartaal 2022 bekend gemaakt, voor deze bedrijven zal ik cijfers gebruiken van het 4e kwartaal van 2021.

In de onderstaande tabel is te zien dat er een groot verschil is in de hoeveelheid Bitcoin die de diverse bedrijven op hun balans hebben staan. Verder staat ook vermeld de boekwaarde van de crypto en de huidige marktwaarde. Door de recente prijsdaling van Bitcoin zit de marktwaarde van de crypto voor de meeste bedrijven onder de boekwaarde.

De laatste 2 ratio’s zijn ratio’s van de waarde van de crypto als percentage van de totale marktwaarde (market cap) van het bedrijf. Hierin vallen vooral Cleansprak Inc. en Core Scientific op omdat zij relatief weinig Bitcoin bezitten en aan de andere kant van het spectrum vallen Bitfarms Ltd. en Hut 8 Mining Corp. op omdat zij een heel groot deel van waarde in Bitcoin hebben zitten.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Exahashrate

De hashrate van het een Bitcoin miner is een enorm belangrijke indicator voor de waardering van het bedrijf. De hashrate heeft namelijk een directe correlatie met de omzet die het bedrijf realiseert.

Helemaal rechts in de tabel is het belangrijkste ratio te zien, deze geeft weer hoeveel het bedrijf waard is in marktwaarde proportioneel per Exahash aan computerkracht die ze hebben. Hierin valt op dat de 2 kleinste bedrijven, Stronghold Digital Mining en Bit Mining Limited, het minsten kosten per Exahashrate voor beleggers. Aan de andere kant van het spectrum valtMarathon Digital Holdings Inc. op omdat dit bedrijf relatief duur is per exahash aan rekenkracht

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Toekomstige Exahashrate

Naast de huidige hashrate hebben deze bedrijven natuurlijk ook plannen voor groei van hun hashrate. Bijna alle bedrijven hebben guidance gegeven waar ze verwachten te staan voor de hashrate per 31-12-2022. Veel van deze bedrijven groeien op een enorm tempo. Het minst snel groeiende bedrijf, Bit Digital groeit alsnog met een verwachte 58% dit jaar. Het snelst groeiende bedrijf, Marathon Digital Holdings Inc. groeit met een verwachte 500%.

Wat verder opvalt in het ratio daarnaast is dat het voorheen heel duur gewaarde Marathon Digital nu goed meedoet met de rest en zelfs de 2e goedkoopste is per toekomstige Exahashrate.

Als laatste is ook opmerkelijk dat het kleinste bedrijf, Stronghold Digital Mining, een enorme groei verwacht van meer dan 350% maar ondanks niet een enorme waardering heeft. Sterker nog, het is het goedkoopste bedrijf per toekomstige exahash.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Mining efficiëntie

Naast de hashrate is natuurlijk ook belangrijk hoeveel elektriciteit dit vraagt. Dit is namelijk één van de grootste kostenposten, samen met afschrijving van mining apparatuur, voor een Bitcoin miner.

Wat hierin opvalt, is dat het goedkoop gewaarde Stronghold Digital Mining nu als minst efficiënt is per exahashrate, zij gebruiken het meeste energie om 1 exahash aan computerkracht te realiseren. Het tegenovergestelde hiervan is Bit Digital, het minst snel groeiende bedrijf dat nu toch als efficiëntste blijkt per exahash.

Helaas geeft Hut 8 Mining Corp. geen indicatie van hun energieverbruik, deze kan ik dus niet meenemen in deze tabel. Normale efficiëntie voor een Bitcoin miner is aan te merken als tussen de 30 en 35 Megawatt (MW) aan elektriciteitsverbruik per exahash aan computerkracht. Alles daaronder wordt gezien als efficiënt verbruik en daarboven als inefficiënt verbruik.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Kapitaal efficiëntie

Naast de hashrate is ook belangrijk hoeveel Bitcoin het bedrijf nu écht produceert, dat kan nog wel eens anders zijn dan de hashrate doet geloven vanwege mining pools, block variance en soms ook zelfs stom geluk.

Wat hierin opvalt is dat er slechts 2 bedrijven zijn die meer dan Bitcoin minen, dit zijn Bit Digital en BIT mining Limited, zij minen namelijk ook Ethereum. Omgerekend naar een BTC equivalente productie is dit te vergelijken met de rest. Afgewogen naar marktwaarde is komt hieruit dat wederom Stronghold Digital Mining er als goedkoopste uitkomt, tevens minen zij ook de grootste hoeveelheid Satoshi’s (1/ 100 miljoenste stuk van een Bitcoin) per $1 aan marktwaarde.

Wederom valt Bit Digital tegen als duurste per geminede Bitcoin.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Waarderingsstatistieken

In de onderstaande tabel zijn diverse waarderingsstatistieken opgenomen. De omzet tussen de bedrijven varieert van $19,5 miljoen tot $500 miljoen. Een algemene trend in alle ratio’s is dat Marathon Digital Holding Inc. relatief duur is gewaardeerd. Daar tegenover staat de relatief goedkope waardering van Stronhold Digital mining.

De brutowinstmarge van Bit Mining Limited is zo enorm laag doordat het bedrijf recentelijk is gaan consolideren van alle dochterbedrijven in de mining business. Dit komt doordat het bedrijf naast Bitcoin mining zich ook bezig houdt met data center operaties en miningpools.

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

Klik hier voor de Excel met data

Eindscore

Voor de eindscore heb ik de categorieën op de volgende manier ingedeeld en een weging gegeven aan de hand van hoe belangrijk ik denk dat dit zal zijn voor de toekomst en waardering van het bedrijf:

The Financial Hub - Crypto Mining Bedrijven - Analyse ()

In de spreadsheet die bij het artikel zit kan je zelf op het laatste tabblad deze wegingen aanpassen naar wat jij belangrijk vindt om zo je eigen score te krijgen.

Des te lager de score des te beter het bedrijf scoort op dat onderdeel. Enkel de weging hoeft worden aangepast, de rest van de scores veranderen vanzelf mee aan de hand van de wegingen.

Geef uw reactie op dit artikel: