Home button banner - The Financial Hub (Leren Beleggen)

Bitcoin: The Immaculate Conception

Crypto / Bitcoin

immaculate_conception

Dit artikel delen via

Artikel onderwerpen

Introductie van the immaculate conception

De scheiding van geld en staat was een vergezochte theorie totdat Bitcoin in 2009 kwam.

En als het tegenwoordig om cryptocurrencies gaat, maken de meeste mensen er kennis mee door eerst over Bitcoin te leren. Dit is geen toeval. Bitcoin wordt beschouwd als de eerste, meest gedecentraliseerde en meest bekende cryptocurrency van de meer dan 20.000 coins die vandaag bestaan.

Hoewel Bitcoin voor de meeste mensen inderdaad de toegangspoort is tot gedecentraliseerde valuta, net zoals veel enthousiastelingen en nieuwkomers willen weten over andere cryptocurrencies, wordt aangenomen dat Bitcoin slechts een van de vele andere duizenden iteraties is. Binnen de snelgroeiende cryptocurrency-sector wordt de perceptie dat Bitcoin concurreert binnen de bredere sector vastgehouden door zowel investeerders, onderzoekers en influencers.

Ik ben hier om te zeggen dat dit volkomen onnauwkeurig en oneerlijk is. Een grondig begrip van Bitcoin, zijn geschiedenis en andere cryptocurrencies onthullen dat Bitcoin een klasse apart is en niet serieus op één hoop kan worden gegooid met andere cryptocurrency-projecten. Dit komt omdat Bitcoin concurreert om het eerste wereldwijd geaccepteerde, politiek neutrale, gedecentraliseerde geld te zijn. De betekenis, maar ook de uitdaging, van het realiseren van dit streven blijkt uit het feit dat dit in de hele geschiedenis van de mensheid alleen is bereikt door edele metalen zoals goud en zilver.

Immaculate conception: Bitcoin is anders gebouwd

Het verheven doel van wereldwijd geaccepteerd gezond geld scheidt Bitcoin van de vele verschillende cryptocurrency-projecten, waarvan de meeste niet eens proberen valuta te zijn, laat staan geld. Toch moet Bitcoin ook worden onderscheiden van cryptocurrencies die pretenderen geld te zijn. In termen van de vele fundamentele kwaliteiten die een wereldwijd geaccepteerd, politiek neutraal geld moet hebben, is geen van de cryptocurrency-concurrenten van Bitcoin zo gedecentraliseerd, leiderloos, verspreid, geminimaliseerd en uiteindelijk zo neutraal als Bitcoin.

Technisch gezien kunnen de verschillende kenmerken van degelijk en aantrekkelijk geld, zorgvuldig opgesteld door de Oostenrijkse Economische school, worden geïmplementeerd door andere cryptocurrencies.

Hypothetisch is het zelfs mogelijk dat een Bitcoin-concurrent op deze kenmerken zou kunnen optimaliseren. Maar om dergelijke kenmerken op een betrouwbare manier te implementeren, is het maximaliseren van vertrouwen-minimalisering essentieel. Als zodanig is het minimaliseren van vertrouwen de essentie van beveiliging. Hoe meer vertrouwen geminimaliseerd een cryptocurrency is, hoe minder een gebruiker iemand hoeft te vertrouwen dat de cryptocurrency zal functioneren zoals ontworpen.

Dit is een essentiële voorwaarde voor neutraal geld. Om geld neutraal te maken, moet het zo vertrouwen-geminimaliseerd mogelijk zijn. Zoals het er nu uitziet, heeft geen enkele andere cryptocurrency momenteel een technische opzet met minder vertrouwen.

Hoewel deze strijd voor een zo laag mogelijke implementatie van gezonde geldkenmerken altijd zal doorgaan, had Bitcoin een unieke voorsprong. In vergelijking met Bitcoin is geen enkel ander cryptocurrency-project erin geslaagd om zijn concept te decentraliseren en te vertrouwen-minimaliseren.

Of anders gezegd: geen enkel ander project is in gunstiger omstandigheden geboren dan Bitcoin. Wat meer is: het is nauwelijks voorstelbaar dat een ander cryptocurrency-project zijn concept vandaag grondiger zou kunnen vertrouwen-minimaliseren. Hoewel de technische implantatie van de kenmerken van gezond geld misschien kan worden geoptimaliseerd met elke moderne cryptocurrency in vergelijking met degenen die in Bitcoin zijn geïmplementeerd, is het vrijwel onmogelijk om te werken aan een meer decentraliserende en vertrouwen minimaliserende conceptie.

immaculate conception: Decentralisatie van de sociale laag

Bitcoin werd anoniem gelanceerd door een pseudoniem persoon genaamd Satoshi Nakamoto, die tot op de dag van vandaag nooit een van hun miljarden dollars aan lucratieve winsten heeft verzilverd. Satoshi heeft zichzelf geen speciale privileges gegeven als het gaat om toegang tot Bitcoin, aangezien Satoshi de valuta moest ontginnen toen deze werd gelanceerd, net als elke andere marktspeler. De valuta circuleerde bijna 1,5 jaar zonder waarde, waardoor het een brede verspreiding kreeg onder degenen die geen geldelijk gewin nastreefden.

Satoshi heeft onder een pseudoniem als een anonieme geopereerd, waardoor sommige mensen de integriteit van Bitcoin als systeem in twijfel trekken. Waarom vertrouwen op een systeem waarvan de oprichter niet eens bekend is? Inderdaad, Bitcoin wordt weergegeven door slechts een programma van abstracte coderegels.

Omgaan met zo’n hoog abstractieniveau is een uitdaging voor de mens, omdat we van nature op zoek zijn naar concrete referenties en tastbare aanknopingspunten die ons helpen identificeren. Zonder enig referentiepunt wordt transparantie onmisbaar. Bitcoin is dus gestructureerd als open verifieerbare coderegels. Hoewel deze code oorspronkelijk door Satoshi is geschreven, is hij of zij niet langer essentieel voor het voortbestaan van Bitcoin. Als zodanig kan het concept van Bitcoin worden vergeleken met de stelling van Pythagoras of de Euclidische geometrie. Hoewel beide tegenwoordig onmisbare kaders zijn in wiskunde, architectuur en techniek, worden ze nog steeds gebruikt, ook al zijn de makers achter deze formules en concepten alleen bekend uit geschiedenisboeken.

Niet alleen is de betrokkenheid van Satoshi niet cruciaal voor de persistentie van Bitcoin op lange termijn, zijn of haar anonimiteit onderstreept uiteindelijk de integriteit en (waarde)belofte van Bitcoin als idee. Door anoniem te blijven (en te verdwijnen), heeft Satoshi Bitcoin losgekoppeld van elk enkel aanvalspunt op de sociale laag, wat bijdraagt aan de algehele vertrouwensminimalisatie van het systeem. 

Het niet onthullen van de identiteit betekende dat Bitcoin niet kon worden verstoord door de oprichter te vernietigen of te manipuleren door middel van vervolging, marteling of chantage. Vooral in de begindagen van Bitcoin, toen het netwerk nog in de kinderschoenen stond en daarom niet erg veilig was, was een preventieve aanval om Bitcoin in de kiem te smoren door de oprichter neer te halen onmogelijk.

immaculate conception: De eerlijkste manier om seigniorage te doen

Het Genesis-blok is bijzonder voor zover dit blok in eerste instantie door Satoshi is gemined om Bitcoin van de grond te krijgen. Satoshi nam ook een bericht op in het Genesis-blok als een “bewijs van geen pre-mine”.

Satoshi heeft op 28 oktober 2008 de whitepaper van Bitcoin vrijgegeven aan de cypherpunk-gemeenschap, 2 maanden voordat het Genesis-blok werd gemined.  De code om Bitcoin te minen was beschikbaar op de dag dat Satoshi begon met minen, waardoor het theoretisch mogelijk was voor andere mensen om Bitcoin te minen vanaf het tweede blok.

Proof of Work-mining als een vorm om Bitcoin te distribueren lijkt een opzettelijke beslissing die Satoshi heeft genomen. Satoshi had ook bitcoins kunnen distribueren naar vrienden en speciale belangenorganisaties nadat hij alle bitcoins van te voren zelf had gemined.. Een dergelijke procedure wordt een “pre-mine” genoemd. In feite zijn de meeste crypto-projecten tegenwoordig vooraf gedolven en gedistribueerd naar mensen via verschillende investeringsrondes.

immaculate conception
Initial Token Allocations for Public Blockchains

Door ervoor te kiezen Bitcoin niet te pre-minen, koos Satoshi voor een vorm van distributie die Bitcoin alleen beschikbaar zou maken op de open vrije markt. Tot op de dag van vandaag kan Bitcoin alleen worden gekocht tegen marktprijzen of worden gedolven door energie te verbruiken in de vorm van elektriciteit. Vroege miners hadden een voordeel ten opzichte van de huidige marktdeelnemers doordat ze bitcoin tegen veel lagere prijzen konden verkrijgen. Dit maakt het echter niet oneerlijk. Hoe eerder iemand betrokken raakte bij Bitcoin, hoe groter de risico’s waren die gepaard gingen met het minen van bitcoin en het vasthouden van het asset.

Immaculate conception produceert het puurste verhaal

Op dit punt rijst de vraag: waarom is het feit van de immaculate conception zo belangrijk? Immaculate conception creëert het puurste verhaal, wat een voorwaarde is voor het vestigen van vertrouwen. Zeker, om een ​​nieuw wereldwijd geaccepteerd, politiek neutraal geld te krijgen om massale acceptatie te bereiken, moeten gebruikers het uiteindelijk vertrouwen.

Om enig vertrouwen te laten groeien, moeten de kenmerken van gezond en aantrekkelijk geld aanwezig zijn. Hoewel het vrij eenvoudig is om deze technisch te implementeren en te optimaliseren, zoals eerder besproken, is het de echte uitdaging om ze op een geloofwaardige manier te onderhouden met een minimaal vertrouwen. Alleen dan kan het vertrouwen in de ware neutraliteit van dit geld echt groeien.

Hoewel het niet kan worden uitgesloten dat een andere cryptocurrency kan worden geaccepteerd als een wereldwijd geaccepteerd, politiek neutraal geld, zijn de kansen groot in het voordeel van Bitcoin. Bitcoin is het meest van de immaculate conception onder cryptocurrencies en is de meest overtuigende kanshebber om echt een wereldwijd geaccepteerd, politiek neutraal geld te worden.