Bitcoin NFTs | Beter dan andere soorten NFTs?

Crypto / Algemeen

Dit artikel delen via

Artikel onderwerpen

In februari 2022 werd een voorstel naar de Bitcoin dev-mailinglijst gestuurd om NFTs naar het Bitcoin-netwerk te brengen. Het idee is om elke Satoshi (een eenheid van Bitcoin) een volgnummer toe te wijzen, dat vervolgens wordt gekoppeld aan extra informatie zoals tekst, afbeeldingen, video’s en games. Dit zou NFTs creëren die kunnen worden opgeslagen op de Bitcoin-blockchain.

Oorsprong van Ordinals en Bitcoin NFTs

Het voorstel voor Bitcoin NFTs heeft gemengde reacties gekregen van de Bitcoin-community, sommigen beschouwen het als een opwindende nieuwe use-case voor Bitcoin, terwijl anderen vinden dat Bitcoin een systeem voor digitaal geld moet blijven en niet moet worden geëvolueerd naar iets anders. Er zijn ook zorgen over de mogelijke stijging van transactiekosten en de toenemende vraag naar middelen op nodes.

Het proces van het maken van Bitcoin NFTs begint met het maken van een Bitcoin-transactie die de extra informatie opslaat, een “inscriptie” genoemd, in een van de uitvoer-adressen. Deze gegevens kunnen tekst, afbeeldingen, SCG of HTML zijn en de grootte wordt alleen beperkt door het limiet van de blokgrootte. In tegenstelling tot traditionele Bitcoin-transacties die een OP_RETURN gebruiken om extra gegevens toe te voegen, slaat de Ordinal-benadering de metadata op in de transactie zelf, gebruikmakend van de segwit-update van 2021 waarmee tot 3 MB aan ‘witness data’ kan worden opgeslagen buiten de bloklimiet van 1 MB.

Om een NFT over te dragen, krijgt het een volgnummer toegewezen op basis van het first-in-first-out-algoritme en vervolgens overgedragen in een Bitcoin-transactie. Niet aan alle Ordinals zijn inscripties toegewezen, dus niet alle transacties kunnen Bitcoin NFTs inhouden.

Het voorstel om NFTs naar het Bitcoin-netwerk te brengen heeft geleid tot een debat in de Bitcoin-community, waarbij sommigen het idee van digitale Bitcoin NFTs op de Bitcoin-blockchain omarmen en anderen zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen. Het technische proces van het maken en overdragen van Bitcoin NFTs omvat het maken van een Bitcoin-transactie met extra gegevens, of een inscriptie, en het toewijzen van een volgnummer aan elke Satoshi die bij de transactie betrokken is.

Wat zijn inscripties?

In de context van Bitcoin Ordinals is een inscriptie de metadata die is gekoppeld aan een bitcoin (satoshi) in de vorm van extra gegevens die zijn opgeslagen binnen een Bitcoin-transactie. Deze extra gegevens kunnen van alles zijn, van tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, HTML of andere digitale middelen. Het idee achter Inscripties is om niet-fungibele eigenschappen voor bitcoin te creëren, waardoor elke satoshi zijn eigen unieke digitale artefact kan hebben.

De inscriptie data wordt opgeslagen in de onbewerkte transactiegegevens en worden gemaakt door een Bitcoin-transactie te maken die de extra gegevens (de inscriptie) opslaat in een van de uitvoeradressen.

Het Ordinal nummer dat aan elke satoshi is toegewezen, wordt gebruikt om de inscriptie te identificeren en te koppelen aan een specifieke bitcoin, waardoor het digitale artefact samen met de bitcoin in een transactie kan worden overgedragen. Niet alle Ordinals hebben inscripties toegewezen gekregen en het is aan de gebruikers om inscripties te maken en aan hun bitcoins te koppelen.

TLDR: Inscripties zijn een nieuw concept in de wereld van Bitcoin waarmee gebruikers metadata en andere digitale activa aan hun bitcoins kunnen koppelen, waardoor unieke digitale artefacten ontstaan. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor Bitcoin om te worden gebruikt op manieren die verder gaan dan het oorspronkelijke doel als digitale valuta.

Bitcoin NFTs

Hoe is het anders dan Ethereum NFTs?

In vergelijking met NFTs op Ethereum is het maken en gebruiken van Inscriptions op Bitcoin een andere aanpak. Op Ethereum worden NFTs gemaakt met behulp van tokenstandaarden zoals ERC721 en ERC1155 en krijgen ze een uniek token-ID om ze te identificeren, naast het account voor het smart contract van de collectie. De complexiteit van NFTs kan leiden tot hoge transactiekosten om ze te minten of over te dragen op Ethereum. Met de transactiekostenoptimalisatie van Taproot op Bitcoin zijn de kosten voor het verzenden van inscripties echter aanzienlijk lager.

Een ander verschil tussen de twee is dat alle inscripties direct op de blockchain worden opgeslagen, waardoor ze onveranderlijk en volledig gedecentraliseerd zijn. Dit verschilt van NFTs op Ethereum waar er zorgen zijn geweest over het verwijderen van metadata als de gecentraliseerde opslagoplossing offline gaat of als het project de metadata manipuleert.

Ondanks de voordelen van onveranderlijkheid, betekent dit ook dat alle illegale of ongewenste inhoud in Inscripties voor altijd in de blockchain blijft. Er zijn al gevallen geweest van vage inscripties en het is slechts een kwestie van tijd voordat er illegale afbeeldingen aan worden toegevoegd. Websites die Ordinal-gegevens helpen visualiseren, kunnen deze afbeeldingen blokkeren, maar ze zullen nog steeds op de blockchain bestaan. Het is vermeldenswaard dat dit probleem niet uniek is voor Inscriptions en sinds hun oprichting een probleem is geweest met willekeurige gegevensopslag op blockchains.

Afsluitende gedachtes

Bitcoin NFTs zijn een recente ontwikkeling die veel controversie met zich mee hebben gebracht in de community. Sommige mensen zijn voor de ontwikkeling en zien het als een nieuwe mogelijkheid voor de Bitcoin chain, andere zien het als een inperking op de originele functionaliteit van Bitcoin als betaalmiddel.

Bitcoin-puristen die tegen het Ordinals-project zijn, zeggen dat Ordinal inscripties spam zijn die de ruimte innemen van meer legitieme financiële transacties op het netwerk. Sommige tegenstanders van Ordinals hebben geprobeerd een beroep te doen op exploitanten van Bitcoin-nodes en miners om inscripties te censureren. Uiteindelijk is het aan nodes en miners om te bepalen welke transacties legitiem zijn en in de blockchain worden opgenomen.

Omgekeerd beweren voorstanders van Ordinals dat inscripties de vraag naar blokruimte vergroten en een gezonde markt stimuleren die miners compenseert voor het beveiligen van het netwerk. Bitcoin NFTs aanhangers wijzen ook op libertaire principes van de vrije markt waarin de markt het beste gebruik van blokruimte bepaalt.

Laat het weten wat jij vindt van de Bitcoin NFTs ontwikkeling op het Bitcoin netwerk in de Discord server!

Geef uw reactie op dit artikel: