Beleggen met studiefinanciering

Beleggen met Studiefinanciering

Dit artikel delen via

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Hoe zat het ook alweer met die studiefinanciering?

Een studiefinanciering kan uit een hoop verschillende dingen bestaan, zoals een aanvullende beurs, studentenreisproduct of een lening. In dit artikel zal enkel worden ingegaan op de lening, deze wordt verstrekt door DUO. Het maximumbedrag van de lening ligt in het studiejaar 2020-2021 rond de €1.000 per maand.

Hoe zit het met aflossen?

Je studieschuld hoeft niet gelijk na je studie afgelost te worden, het mág wel. Dit kan zelfs al tijdens je studie. Als je studiefinanciering stopt, start per 1 januari daarna de aanloopfase. In de aanloopfase betaal je wél rente, maar ben je niet verplicht om af te lossen. De aanloopfase duurt 2 jaar. Wat veel studenten niet weten, is dat er bij de studielening van DUO een aflossingsvrije periode van 60 maanden beschikbaar is. Deze 60 maanden kunnen in 1 keer of verspreid gebruikt worden. Mocht je deze 60 maanden dus direct na je aanloopfase inzetten, begin je pas met aflossen 7 jaar na stopzetting van de lening. De aflosfase is maximaal 35 jaar (let op! Gebruikte aflossingsvrije perioden worden bij deze 35 jaar opgeteld). De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Je betaalt pas terug als je draagkracht €5 per maand of hoger is, deze draagkracht kan nooit meer dan 4% van je inkomen zijn. Via de rekenhulp maandbedrag van DUO kan je uitrekenen hoe hoog je maandelijkse aflossing is.

Mag je beleggen met geld van DUO?

Volgens DUO dient een studiefinanciering gebruikt te worden voor: een studie. Het is echter niet wettelijk verboden om er tóch mee te gaan beleggen. Of het moreel verantwoord is om met voorgeschoten belastinggeld bedoeld voor de ‘’arme student’’ ,kan je jezelf afvragen.

Wat zijn de risico’s van beleggen met een studiefinanciering?

Eén van de meest gegeven tips aan beginnende beleggers is: beleg alleen met geld wat je kan missen. Om die reden wordt beleggen met geleend geld vaak als enorm risicovol en onverstandig gezien, maar waar zitten die risico’s dan bij het geval van een studiefinanciering?

Het eerste ‘’risico’’ zit hem in de hoogte van een toekomstige hypotheek. Veel studenten weten dat een studieschuld niet BKR geregistreerd is, ondanks dat is het een financiële verplichting, en om die reden zal een hypotheekadviseur deze mee moeten nemen om de hoogte van je hypotheek te kunnen bepalen. In veel gevallen vragen geldverstrekkers om bankafschriften waar het maandbedrag van de aflossing op staat. Mocht je er toch onderuit komen, kan het zo zijn dat je maandelijkse lasten te hoog zijn voor de hypotheek die je gekregen hebt, in dat geval kan je dus in de problemen komen met je persoonlijke financiën: er zit niet voor niks een maximum op de hypotheek die je kan krijgen.

The Financial Hub - Beleggen met studiefinanciering (beleggen studiefinanciering)

Verder zijn de algemene risico’s van beleggen, zoals een dalende aandelenmarkt, extra groot als je belegd met geld wat eigenlijk niet van jou is. Het kan zo zijn dat je een lening moet aflossen terwijl je beleggingen in het rood staan, op dat moment zal je het geld dus voor een deel ergens anders vandaan moeten halen of aandelen met verlies moeten verkopen.

De rente is op dit moment 0%, maar dit staat absoluut niet vast. De rente kan elk kalenderjaar worden aangepast. De rente staat na afronding van je opleiding voor 5 jaar vast, tijdens je studie niet. Over het geld dat je nu leent, kan je in de toekomst dus wel rente gaan betalen. Het gaat er dus niet om in welk jaar het geld geleend is, maar om in welk jaar de rente betaald moet worden. Ondanks het feit dat de rente al sinds 2017 0% is, is dit geen zekerheid.

Voordelen van beleggen met een studiefinanciering.

De lening van de studiefinanciering is zoals eerder genoemd een lening zonder rente, dit is een groot voordeel. Rente kan het behaalde rendement erg drukken, ervan uitgaande dat de rente niet veranderd is dit dus een groot voordeel bij het beleggen met een studiefinanciering. Verder is er een erg lange en inkomensafhankelijke aflossing, dit zorgt ervoor dat als je geen hoog (genoeg) inkomen hebt, je ook niet aflost. De aflosperiode begint, bij gebruik van de aflossingsvrije periode in zijn geheel direct na de studie, pas 7 jaar na afronding van de studie. Bij een pullback van meer dan 40% heeft de S&P 500 gemiddeld 58 maanden (bijna 5 jaar) de tijd nodig om te herstellen, dat is dus korter dan de eerder genoemde 7 jaar waarin niet afgelost wordt. (let op: het gaat hier om gemiddelden vanaf 1946).

Conclusie

Beleggen met je studiefinanciering brengt, net zoals elke vorm van beleggen, risico’s met zich mee. Buiten de algemene risico’s kan het zo zijn dat je een lagere hypotheek krijgt, omdat je al een openstaande schuld (en dus maandelijkse aflossingslasten) hebt. Verder kan je als student anno 2021 niet weten wat de rente vanaf 2022 en verder zal zijn, deze rente kunnen onverwachts worden aangepast en dit kan het rendement drastisch omlaag brengen. Verder is het geld wat je belegd niet van jou, daarom is het extra vervelend als je in de min komt, omdat je dan misschien aandelen met verlies verplicht moet verkopen. Aan de andere kant kent deze lening een erg lange aflosperiode van 35 jaar (excl. extra jaren bij gebruik aflossingsvrije periode). Men kan aflossen zo lang uitstellen dat dit pas dient te gebeuren 7 jaar na het afronden van de studie, en dat allemaal tegen een op dit moment erg lage rente: 0%. Het is dus eventueel een manier om rendement te pakken op geld wat niet van jou is, hetzelfde geldt uiteraard voor eventuele verliezen.

Geef uw reactie op dit artikel: