Belastingaangifte 2022

Belastingaangifte 2022

Dit artikel delen via

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Introductie

De meeste Nederlanders hebben de afgelopen weken de blauwe envelop op hun deurmat zien vallen. Het doen van een belastingaangifte kan vermoeiend zijn en mogelijk zelfs stress opleveren. Dit artikel bekijkt de meest belangrijke zaken met betrekking tot de Belastingaangifte voor beleggers. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie rond Box 3 van de Inkomstenbelasting, de eigenwoning forfait, ingehouden dividendbelasting en mogelijke groene regelingen binnen de wet. We zullen dit artikel beginnen met de box 3 systematiek en het arrest van De Hoge Raad.

Box 3

Dit artikel zal beginnen met de belangrijkste box voor beleggers en tegelijkertijd de meest controversiële. Box 3 betreft de heffing over vermogen van een belastingplichtige, hier hoort ook crypto en andere “onzichtbare” elementen bij.  Op dit moment is er geen directe wetgeving betreffende NFT’s, maar De Belastingdienst zal dit kunnen scharen onder “kunst en wetenschap gekocht voor een belegging”.  Dit betekent dat het wel degelijk dient te worden meegenomen in de aangifte, tenzij kan worden bewezen dat het voor decoratie is. Het arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021 had enorme gevolgen voor de Inkomstenbelasting. De Hoge Raad wees op de heffing op vermogen die wordt toegepast binnen box 3. De Belastingdienst heft op dit moment op een fictief rendement aan de hand van de hoeveelheid vermogen van een belastingplichtige (zie afbeelding).

De Belastingdienst stelt dat een gedeelte van het vermogen op de spaarrekening wordt neergezet, terwijl een ander gedeelte wordt belegt. Daarnaast maakt De Belastingdienst de aanname dat een groter gedeelte wordt belegt, als het hoeveelheid vermogen van de belastingplichtige toeneemt. Het gemiddeld rendement wordt vervolgens belast met 31%. Dit is echter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad stelt dat alleen op werkelijk rendement mag worden belast, deze informatie is ook voorhanden voor spaargeld. Banken sturen automatisch alle gegevens op, waardoor deze al staan aangegeven in de belastingaangifte. 

The Financial Hub - Belastingaangifte 2022 (Belastingaangifte 2022)

Hoe werkt dit voor de aangifte van 2022?

Op dit moment is box 3 bevroren, waardoor geen belasting kan worden geheven over het vermogen. De belastingaangifte dient echter wel te worden ingevuld, omdat de politiek uiterlijk 1 mei met een beslissing zal komen. Daarnaast kan geen bezwaar worden aangetekend tegen heffing over 2017-2020. Alleen belastingplichtigen die zich hebben aangesloten bij de bezwaarprocedure zullen de mogelijkheid hebben om de heffing terug te eisen. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat gewone burgers vanuit de overheid compensatie zal krijgen voor box 3. Deze compensatie is een politieke keuze, dus de overheid kan wel beslissen om gewone burgers te compenseren. Op dit moment lijkt het erop dat de overheid zal gaan kiezen voor een heffing op werkelijk rendement. Dit heeft echter ook zijn nadelen, omdat mogelijk risico niet wordt meegenomen in de heffing.  Indien de belastingplichtige niet boven de 50.000 aan vermogen zit, is het niet noodzakelijk om het vermogen aan te geven. 

Eigenwoningforfait

De eigen woning is een belangrijk artikel binnen de inkomstenbelasting. De eigen woning zit in 2022 nog steeds in box 1, het wordt verwacht dat de eigen weinig uiteindelijk zal gaan verplaatsen naar box 3. De wet stelt op dit moment de eigen woning als een inkomstenbron, waarbij de waarde van een woning over de tijd zal toenemen. Dit noemen we het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait zal voor de meeste mensen 0,45% van de waarde van het huis zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ waarde van een huis. De kosten van een eigen woning zijn natuurlijk aftrekbaar, bijvoorbeeld de hypotheekrente. Daarnaast is het mogelijk om belastingvrij een gedeelte van de eigen woning aan te bieden voor verhuur, de kamerverhuurvrijstelling, zolang de totale prijs lager is dan 5800 euro. Deze kamer dient dan echter wel bij de eigen woning te horen, tenslotte moet de belastingplichtige en de huurder staan ingeschreven op dit adres.

Dividend Belasting

Dividend belasting is een belangrijke post voor beleggers in Nederland. De dividendbelasting wordt geheven door middel van inhouding, dit werkt hetzelfde als de loonbelasting. Dit noemen we een voorheffing, waarbij de eindheffing plaats zal vinden in de Inkomstenbelasting. Hierbij kan de belastingplichtige een gedeelte of het volledige bedrag terugkrijgen aan dividendbelasting. Op dit moment wordt 15% belasting geheven over dividendbelasting. Dit betekent dat Nederlandse beleggers in Nederlandse aandelen de volledige ingehouden belasting terug kunnen krijgen. Daarnaast kan ook de dividendbelasting worden teruggekregen voor landen met een belastingverdrag. Dit is de welbekende W8-Ben formulier voor Amerikaanse aandelen. Let op: deze post dient op een andere plek binnen de aangifte  te worden ingevuld. Deze 15% kan alleen verrekent worden met de heffing uit box 3, wat betekent dat mensen met een vermogen onder 50.000 geen dividend zullen terugkrijgen. Dit bedrag kan echter wel in de toekomst worden gerealiseerd, waardoor de belastingplichtige toch een belastingvoordeel kan behalen.

Beleggingsregelingen

In de wet zijn daarnaast een aantal specifieke wetten opgenomen die voordelig kunnen zijn voor beleggers. Zo kunnen beleggers groen beleggen in specifiek daarvoor uitgekozen fondsen. Deze groene beleggingen hebben een eigen heffingsvrij vermogen, waardoor het fiscaal interessant zou zijn om deze beleggingen aan te schaffen. Het heffingsvrij vermogen voor deze groene beleggingen is op 2022 meer dan 60.000 euro en voor partners 122.000. Dit kan dus om duizenden euro’s aan besparing gaan. De beleggingen worden vervolgens op dezelfde manier belast als box 3, indien het bedrag boven het heffingsvrij vermogen zit. Het totale belastingvoordeel kan oplopen tot 1705 euro per jaar.

Geef uw reactie op dit artikel: